Εισήγηση περί της εισαγωγής οφειλέτη του Δήμου μας στις ρυθμίσεις του ν. 4257/2014 (Τσελεπίδου Λουκία του Σαράντη)

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: