Εισήγηση περί της έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της «Autolife MON. IKE», καταπατητή των υπ΄ αριθμ. 393α και 392β δημοτικών αγροτεμαχίων στην οδό Μακεδονίας και περί της επιβολής κατά αυτού Τέλους αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: