Εισήγηση περί της επιβολής ανταποδοτικών τελών έτους 2014. Ακύρωση της υπ΄αριθμ.252/2014 όμοιας απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

320

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: