Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία των με αριθμούς 23,24,25 δημοτικών αγροτεμαχίων ως ενιαία έκταση στην οδό Μικράς Ασίας 4 Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: