Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 14 στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας. Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: