Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 193α στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: