Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 397 στην οδό Μακεδονίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: