Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 407α τμήμα 4 στην οδό Πόντου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

349

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: