Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 407α3 στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

075

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: