Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 7 στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

034

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: