Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 129 Ε1 στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

056

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: