Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 426γ στη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

057

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: