Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 3 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: