Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση- διάθεση της πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

022

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: