Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκποίηση κινητών με δημοπρασία

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: