Έγκριση / θεώρηση μελέτης " Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου " Καραπάντσειο"

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: