Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων της πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ)

Αριθμός Απόφασης:

271

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: