Εισήγηση περί του με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτησίας της Σατήρογλου Νίκη, σύμφωνα με την 70/139/2009 διορθωτική πράξη της αρ. 70/2003 πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου ( σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου)

Αριθμός Απόφασης:

079

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: