Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό – τμηματική καταβολή ποσού από τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Αριθμός Απόφασης:

075

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: