Εισήγηση – πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστών τελών ΤΑΠ για το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: