Εισήγηση – πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2013.

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο