Εισήγηση – πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: