Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

073

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: