Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: