Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

038

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: