Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

025

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: