Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: