«Εκχώρηση της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης (βάσει του άρθρου 83 παργρ. 9 Ν. 3852/2010)

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: