Εκδίκαση της ένστασης της Aναδόχου εταιρείας «ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.» κατά της έκπτωσης από τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων».

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: