Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής με ταυτόχρονη καταγγελία της μίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ΄ αριθμ. 407βγ στην οδό Πόντου Κοινότητας Μενεμένης. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: