Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 57 Δημοτικό αγροτεμάχιο στην οδό Κρυστάλλη.

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: