Έκφραση γνώμης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την λήψη απόφασης αποδοχής από το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης της παραχώρησης, χωρίς οικονομική αποζημίωση, σε κοινή χρήση τμημάτων οικοπέδου στο Ο.Τ. 105α μεταξύ των οδών Μουτάφη-Καραντίνου-Σιχλετίδη0πεζοδρόμου για διάνοιξη οδών, κατ’ εφαρμ

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: