Έκφραση γνώμης για χαρακτηρισμό χώρου πράσινου στο Ο.Τ. Γ205 του Συν/σμου Αγ. Νεκταρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής