Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του οίκου ανοχής (πορνείο) επί της οδού Γιαννιτσών αριθμός ΙΙΙ, Θεσ/νίκη.

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: