Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την περίοδο 1-1-2013 – 31-8-2014.

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: