Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την περίοδο 09.01.2022/31.12.2023

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: