Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικού Τομέα

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: