Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: