Εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: