Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: