Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. (Περιφερειακή Ενωση Δήμων) Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 45 παρ΄. 4 του Π.Δ. 75/22-8-2011 (ΦΕΚ 182 Α’).

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: