Εκλογή έξι (6) τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, για την περίοδο 01-09-2019 έως 06-11- 2021.

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

31/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: