Εκλογή έξι (6) τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, για την περίοδο 09-01-2022 έως 31-12-2023.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: