Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο