Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Προέδρου - Αντιπροέδρου - Γραμματέα) για την περίοδο 01.09.2019 έως 06.11.2021.

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

31/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: