Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης για τη διετία 2011-2012

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

01/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: