Εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη διετία 2011-2012

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής