Έκπτωση αναδόχου από τη σύμβαση για «Παροχή υπηρεσίας για εκτίμηση επίδρασης του πράσινου δώματος στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 166355/Π97/02.03.2011 Πρόσκλησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.», με αρ. μελ.: 07/2012 και προϋπ/σμό: 11.070,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: