Έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2015 περί της εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

096

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: