Έλλειψη δυνατότητας Διάθεσης λογιστή υπαλλήλου του Δήμου για τις λογιστικές ανάγκες στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί- ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: